ชมปราสาทโบราณแดนดินถิ่นอารยธรรมขอม ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์
Language: th
Pages:
Authors: สุมามาลย์
Categories: Travel
Type: BOOK - Published: - Publisher: Hytexts Interactive Limited
ปราสาทเมืองต่ำ ถือว่าเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเส้นทางอารยธรรมขอมจากเมืองพระนครในประเทศกัมพูชา ขึ้นสู่ทางเหนือ ผ่านเทือกเขาพนมดงรัก ผ่านปราสาทตาเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปยังปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันตลอดกาลยาวนานที่ผ่านมาในอดีต นับได้ว่าปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ที่ดูมีความสมบูรณ์งดงามจนอยากแนะนำให้ท่านมาเที่ยวชมปราสาทเมืองต่ำกันนะคะ ปราสาทตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ keyword: นิยาย, นิยายไทย, Thai novel, Thai ebook, hytexts, หนังสือ, ebook4u
ปราสาทเมืองต่ํา
Language: th
Pages: 120
Authors: Čhanyā Mānawit
Categories: Buriram (Thailand : Province)
Type: BOOK - Published: 1997 - Publisher:
On Prasat Muang Tam site and antiquities, Buriram Province, Thailand.
ปราสาทเมืองต่ํา
Language: th
Pages: 56
Authors: Samai Sutthitham
Categories: Buriram (Thailand : Province)
Type: BOOK - Published: 1994 - Publisher:
Books about ปราสาทเมืองต่ํา
รายงานการขุดแต่งโบราณสถานปราสาทเมืองต่ําและการขุดตรวจ เพื่อค้นหาแหล่งชุมชนโบราณบริเวณโดยรอบปราสาทเมืองต่ํา
Language: th
Pages: 60
Authors: Samai Sutthitham
Categories: Ban Khok Muang (Buriram, Thailand)
Type: BOOK - Published: 1993 - Publisher:
On Prāsāt M ̄ưang Tam, archaeological site in Ban Khok Muang, Buriram Province, northeastern Thailand and excavation report.
Prāsāt Mư̄ang Tam
Language: th
Pages: 69
Authors: Sō̜rachēt Wō̜rakhāmmawichai
Categories: Buriram (Thailand : Province)
Type: BOOK - Published: 1986 - Publisher:
On the Prasāt M ̄ưang Tam Site and antiquities Buriram Province, Thailand.
Sēnthāng bōrān Phanom Rung-Mư̄ang Tam
Language: th
Pages: 65
Authors: Sō̜rachēt Wō̜rakhāmmawichai
Categories: Buriram (Thailand : Province)
Type: BOOK - Published: 1997 - Publisher:
Scenic byways to Phanom Rung historical part in Buriram Province, Thailand.
ปราสาทขอมในดินแดนไทย
Language: th
Pages: 199
Authors: Rungrōt Thamrungrư̄ang
Categories: Architecture
Type: BOOK - Published: 2005 - Publisher:
On Khmer temples and sculpture found in Thailand.
ปราสาทเขาพระวิหาร
Language: th
Pages: 76
Authors: Mư̄nwalī
Categories: Art, Khmer
Type: BOOK - Published: 1994 - Publisher:
Books about ปราสาทเขาพระวิหาร
ทําเนียบโบราณสถานขอมในประเทศไทย
Language: th
Pages:
Authors: Mư̄nwalī
Categories: Art, Khmer
Type: BOOK - Published: 1992 - Publisher:
Listing and brief description of antiquities and archaeological sites in Thailand.
ชําแหละประวัติศาสตร์และโบราณคดีของกรมศิลปากร
Language: th
Pages: 78
Authors: Jean Boisselier
Categories: Thailand
Type: BOOK - Published: 1988 - Publisher:
Books about ชําแหละประวัติศาสตร์และโบราณคดีของกรมศิลปากร